Hooggevoelig

Longen

July 2020

Hooggevoelig: gezien vanuit de Chinese Geneeskunde

Vorige week kwam een cliënt met de vraag of ik haar kan helpen bij haar hooggevoeligheid. Er kwam veel binnen en zij wist even niet meer hoe ze het moest handelen. Ze is onrustig en er is veel spanning in haar lijf.
Met een Shiatsu behandeling hebben we de spanning er af kunnen halen, maar ik heb haar sowieso het advies gegeven, om of een coach op te zoeken die gericht is op het werken met hoog sensitieve mensen of een cursus intuïtieve ontwikkeling te gaan doen. Maak van je klacht je kracht. Ook lichaamswerk, zoals bijv. Marshallarts (zelfverdediging) of yoga kunnen je helpen om op geestelijk gebied je afweersysteem te trainen.Shiatsu kan je ondersteunen om goed in je lichaam te komen, te voelen waar jou grenzen liggen en om je (energetische) afweersysteem sterker te maken.

Want hoe is de kijk vanuit de Chinese Geneeskunde en Shiatsu op HSP?

Als er te veel bij je binnenkomt, dan heeft dit te maken met je (geestelijke) afweersysteem, alle deuren in je huis staan open, iedereen kan zomaar binnenkomen. Gezellig, maar soms kan het gewoon te veel zijn.
In de TCG hoort het afweersysteem, het stellen van je eigen grenzen, het loslaten en het scheiden van dat wat wel binnen mag komen en wat niet, bij het element metaal, en de organen longen en dikke darm. Het seizoen van dit element is de herfst, dit is ook de beste tijd om deze organen de ondersteunen.

Via onze longen, de inademing, komt de buitenwereld echt letterlijk bij ons binnen. Het thema van de longen is scheiden, zuiver van onzuiver. We ademen de lucht in. Het zuivere blijft in het lichaam, het onzuivere gaat via de uitademing weer ons lichaam uit.
De huid hoort ook bij longen. De huid is de meest letterlijke grens tussen onze binnenwereld en de buitenwereld. Ons afweersysteem is er, om ons te beschermen voor negatieve invloeden van buitenaf.

Het stellen van grenzen.
Vaak zijn het mensen die “JA” zeggen, terwijl ze eigenlijk “NEE” bedoelen. Uiteindelijk raken ze hun eigen identiteit kwijt, en weten ze niet meer, wat is nou van mij en wat niet, grenzen zijn letterlijk vervaagd. Op den duur gaat dit spanning in je lijf veroorzaken en chaos in je brein.

Loslaten is het thema van de dikke darm. Hier wordt nog een keer echt “ont-last”. Alles wat niet goed voor ons is, wat ons niet meer dient of niet meer past in ons leven, kunnen we loslaten.

Wat kun je er aan doen? Merk je de spanning op, ga je er iets mee doen of ga je (onbewust) gewoon door en hoop je dat het ooit weer een beter wordt? Of ga je leren om met je gevoeligheid om te gaan, ga je leren om niet alle deuren in je huis open te laten staan? Ga je leren om eens vaker naar je eigen gevoel te luisteren en iets vaker “NEE” te zeggen? Ga je je eigen grenzen accepteren, ga jij jezelf accepteren, gewoon zoals je bent, helemaal goed? (I like you, just the way you are: uit Bridget Jones Diary).


Stel jezelf eens de volgende vragen:
 Veroorzaakt dit contact spanningen in mijn lichaam? Of kan ik ontspannen zijn en mag ik zijn wie ik ben?
 Waar liggen mijn grenzen?
 Welke angsten draag ik zelf mee?
 Hoe is mijn ademhaling? Hou ik mijn ademhaling in uit angst voor wat een ander van mij denkt, letterlijk “komt wat de ander zegt of doet zomaar onder mijn huid”? Of ben ik bang dat de ander mij zal veroordelen?
 Is het OK als ik mij goed voel, of ben ik er in eerste instantie, om voor het welzijn van een ander te zorgen? Dit gevoel komt vaak uit een heel diep gevoel dat in de kindertijd is ontstaan. (Als je braaf bent, dan zijn mama en papa ook blij.)

Gezond en flexibel metaal staat voor: acceptatie, wijsheid door ervaring, volwassen individualiteit, humor en luchtigheid, echt genieten van het leven, we komen niet vast te zitten. Oudere mensen die goed door hun herfst zijn gekomen, herken je aan deze kenmerken.

Zwak metaal: niet kunnen loslaten, gebrek aan eigenwaarde, permanent gevoel van isolatie of gemis, een terughoudendheid t.o.v. het leven maar ook het ONvermogen om te treuren.

Vertrouwen op het leven, en als het leven vraagt, om los te laten, dan doe je dat zonder moeite omdat je weet, dat als je loslaat, er ruimte is voor iets nieuws. Het is zoals onze adem, je kunt pas inademen, als je uitademt.

ADEM en accepteer wat losgelaten moet worden, laat het gaan en ADEM opnieuw. En met deze inademing begint alles weer van voor af aan en zijn we weer terug bij ons begin: de adem.