De oorzaak van onverklaarbare klachten

June 2019

De oorzaak van onverklaarbare klachten volgens de Chinese Geneeskunde

SOLK is een Westerse term die staat voor Somatisch Onvoldoende verklaarbare Lichamelijke Klachten. Volgens de Westerse Geneeskunde ontstaan deze klachten door emoties in ons onbewuste. We zijn ons niet bewust dat we deze emoties hebben en hoezeer ze ons leven en onze gezondheid kunnen beïnvloeden.

In de Chinese Geneeskunde is dit allang bekend en spelen de emoties een belangrijke rol in de diagnose. De mens wordt gezien als een geheel, lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is yin en yang, ze hebben invloed op elkaar, ze scheppen elkaar, het een kan niet zonder het ander bestaan.

In onze samenleving is er geen ruimte meer voor emoties. Als iemand ons vraagt hoe het gaat, dan gaat het altijd goed en hebben we altijd veel te doen. We geven ons “cool en in control”. Van binnen voelen we ons echter vaak anders, moe, angstig, eenzaam, we hebben pijn. We hebben het contact met ons lichaam verloren.

Deze gevoelens houden we voor onszelf en we stoppen ze goed weg, schenken er geen aandacht aan. Onbewust zetten we onszelf hiermee onder druk, we putten ons uit. Dit tast na enige tijd ons immuunsysteem aan.

In termen van de Chinese Geneeskunde verzwakt ons Wei Qi (beschermende Qi). Ziekmakende factoren, zoals wind, kou, hitte, vocht kunnen ons lichaam binnendringen en kunnen klachten veroorzaken.  Qi (energie) raakt geblokkeerd,  kan niet meer vrij stromen. Ons denken en ons voelen, wij, raken gestagneerd. 

Als we onze emoties te lang en te veel onderdrukken, begint onze ziel te lijden. Onze ziel ziet geen uitweg meer, en het vraagt het lichaam om hulp. Onze klachten spreken dus over waar we zelf bewust of onbewust over zwijgen.

 Ga jij maar eerst, zei de ziel tegen het lichaam, naar mij luistert ze niet.

Misschien luistert ze naar jou.

Ik wordt ziek, dan zal ze tijd voor je hebben, zei het lichaam tegen de ziel.

In de 5 elementen, Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water horen bij ieder element ook 2 organen, een yin orgaan (rust, passief) en een yang orgaan (actie, warmte).

Onze emoties liggen in de yin organen en ieder yin orgaan heeft een ziel.

Hout: lever (yin), ziel is de Hun, emotie is woede/frustratie. Galblaas (yang), moeite met het nemen van beslissingen

Vuur:  hart (yin), ziel is de Shen, emotie is vreugde. Dunne darm (yang), de keuzes niet kunnen zien

Aarde: milt (yin), ziel is de Yi, emotie is piekeren. Maag (yang), verteren van …..

Metaal: long (yin), ziel is de Po, emotie is verdriet. Dikke darm (yang), zaken niet kunnen loslaten

Water: nier (yin), ziel is de Zhi, emotie is angst. Blaas (yang), te weinig wilskracht of doorzettingsvermogen

Zo kan het dus zijn dat er onbewust verdriet wordt vastgehouden. Er kunnen klachten of symptomen zijn van de long en/of dikke darm.

In de diagnose wordt hier veel aandacht aan besteedt. Vaak beginnen de klachten in het yange orgaan. Daarom wordt altijd het bijbehorende yin orgaan uitgevraagd, omdat hier de emoties liggen. Dit is een manier om de dieperliggende oorzaak van de klacht te kunnen achterhalen.